GIVE figuren mangler.
plot
Figuren for forstyrrelser på bakken mangler.
plot
ROTI figuren mangler.
plot
VTEC figuren mangler.
plot
Romlige gradient figuren mangler.
plot
Figuren mangler.
Tidslinjefigur
Figuren mangler.
Tidslinjefigur