Kontaktinformasjon
Satref Kontrollsenter
e-post: satref@kartverket.no
Kundesenter produkter/tjenester:
Tlf (08.00-15.45): 32 11 80 00
e-post: firmapost@kartverket.no
Romvær påvirker posisjonstjenester
Solstormer og forstyrrelser i ionosfæren kan slå ut GPS-stasjoner og posisjonstjenester eller gi upresise målinger. Som leverandør av posisjonstjenesten CPOS gir Kartverket en kontinuerlig oversikt over hvordan solstormer påvirker nettverket over hele Norge akkurat nå.

Denne tjenesten er utviklet for å gi deg som bruker trygghet over kvaliteten på målingene ute i felt.
Solstorm
En solstorm er en stor, dynamisk hendelse på sola, som sender store mengder stråling og/eller partikler ut i rommet. Enorme eksplosjoner på sola slynger store bobler av plasma ut i solvinden. Hvis disse treffer jorda, vil de vekselvirke med jordas magnetfelt og atmosfære, og føre til blant annet nordlys og forstyrrelser av satellitt-signaler.
På disse nettsidene overvåkes effektene man ser i det ytterste laget av atmosfæren (ionosfæren) som en konsekvens av hendelser på sola.

Bilde fra NASA
Samarbeidspartnere
I tillegg til data fra vårt eget måle-nettverk, bruker vi data fra våre samarbeidspartnere. Vi vil takke følgende partnere for leveranse av data til denne tjenesten:
Ionosfære
Ionosfæren er det ytterste laget av atmosfæren. Den starter i en høyde på 50-100 km, avhengig av solbelysning og noen andre faktorer, og strekker seg flere hundre kilometer opp fra dette. Ionosfæren skiller seg fra de andre atmosfærelagene ved at en stor prosentandel av gassen er ionisert. Ionisert gass kalles også plasma.

Bilde fra NASA