Figuren mangler.
Figur over situasjonen akkurat nå
Forstyrrelser på bakken
Figuren viser hvilke områder på bakken som er påvirket av ionosfæreforstyrrelser (ionosfære). I disse områdene kan man forvente problemer med å gjøre GNSS-målinger (GNSS).

Fargeskalaen går fra blått til rødt, hvor blått er rolige forhold og rødt er store forstyrrelser. En ny figur produseres hvert 5. minutt. I figuren er det brukt UTC tid (UTC)
Figuren mangler.
Tidslinje for ionosfæreforstyrrelser i dag
Tidsserie for forstyrrelser på bakken
Figuren viser siste døgns ionosfæreaktivitet for tre regioner. Regionene er :
  • Sør-Norge: 57-62 grader nord (blå linje)
  • Midt-Norge: 62-67 grader nord (grønn linje)
  • Nord-Norge: 67-72 grader nord (rød linje)
En ny figur produseres hver time. I figuren er det brukt UTC tid (UTC)

Skalaen er som følger:
  • 0-1 TECU/min - lav aktivitet
  • 1-3 TECU/min - moderat aktivitet
  • 3-5 TECU/min - høy aktivitet
  • 5+ TECU/min - meget høy aktivitet

Flere typer figurer finnes under menyvalget Arkiv (arkiv)