Forstyrrelser på bakken
Denne figuren viser hvor mye ionosfærisk turbulens som blir observert av mottakere på bakken. En turbulent ionosfære fører til alvorlige forstyrrelser av GNSS-signaler. Slike forstyrrelser kan ofte ikke korrigeres bort, og kan føre til problemer for alle typer GNSS-systemer. Fargeskalaen går fra blått til rødt, hvor blått er rolige forhold og rødt er store forstyrrelser.
Tidsserie for forstyrrelser på bakken
Denne figuren viser ett døgn, fra midnatt til midnatt, med gjennomsnittlig ROTI i tre regioner. Regionene er :
  • Sør-Norge: 57-62 grader nord (blå linje)
  • Midt-Norge: 62-67 grader nord (grønn linje)
  • Nord-Norge: 67-72 grader nord (rød linje)
Skalaen er som følger:
  • 0-1 TECU/min - lav aktivitet
  • 1-3 TECU/min - moderat aktivitet
  • 3-5 TECU/min - høy aktivitet
  • 5+ TECU/min - meget høy aktivitet

Ionosfærisk turbulens (ROTI)
Denne figuren viser ROTI i ionosfæren. ROTI er et mål på hvor turbulent ionosfæren er. En turbulent ionosfære fører til alvorlige forstyrrelser av GNSS-signaler. Slike forstyrrelser kan ofte ikke korrigeres bort, og kan føre til problemer for alle typer GNSS-systemer.
Siden satellittene man bruker generelt sett ikke står rett over hodet på en, vil ikke dette fargekartet samsvare direkte med brukeropplevelsen. For å se det må man se på 'Rate Of TEC Index at ground' plottet.
Plasmainnhold i ionosfæren (VTEC)
Denne figuren viser hvor mye plasma det er i ionosfæren. Mye plasma betyr ikke automatisk at man har problemer, fordi effektene av dette stort sett kan korrigeres for ved bruk av to-frekvent utstyr eller hjelpesystemer. Store variasjoner av plasmainnholdet i rom og/eller tid kan føre til problemer for enkelte systemer. Tallet som er gitt for plasma-innholdet er integrert over høyde. Det vil si at det er et mål på total mengde plasma i en vertikal kolonne med grunnsnitt på 1 kvadratmeter. Det er gitt i enheten "TEC Unit", som er definert til å være 10^16 elektroner per kvadratmeter.
Feilmargin i plasmainnholdet (GIVE)
Denne figuren er et mål på usikkerheten i verdiene i VTEC-plottet. Den er regnet ut slik at i 99.9% av tilfellene vil den faktiske feilen i VTEC være mindre enn verdien oppgitt for GIVE. Dermed vil den ofte virke stor i forhold til verdien av VTEC, særlig under forstyrrede forhold.
Stor-skala romlige gradienter
Denne figuren viser stor-skala romlige gradienter av VTEC. Store romlige gradienter kan være et problem for enkelte støttesystemer, spesielt systemer som skal støtte brukere med en-frekvent utstyr.
til toppen

GIVE - Grid Ionospheric Vertical Error
GIVE er et mål på usikkerheten i en VTEC-verdi. Den er regnet ut slik at i 99.9% av tilfellene vil den faktiske feilen i VTEC være mindre enn verdien oppgitt for GIVE. Dermed vil den ofte virke stor i forhold til verdien av VTEC, særlig under forstyrrede forhold.
GMT - Greenwich Mean Time
Tids-standard etablert av Royal Observatory i London. Basert på Solens posisjon sett fra Greenwich i London, observert over lang tid.
GNSS - Global Navigation Satellite System
Det generelle navnet på et satelitt-system for posisjonering og navigasjon, med global dekning. GPS er det mest kjente eksempelet på et slikt system.
GPS - Global Positioning System
GPS er et satelitt-system for posisjonering og navigasjon, med global dekning. GPS er eid og kontrollert av det amerikanske militæret, men mesteparten av systemet er fritt tilgjengelig til å brukes av alle.
ROTI - Rate Of TEC Index
Et mål på hvor store og raske endringer det er i et plasma. Med andre ord, hvor turbulent plasmaet er. En turbulent ionosfære fører til alvorlige forstyrrelser av GNSS-signaler. Slike forstyrrelser kan ofte ikke korrigeres bort, og kan føre til problemer for alle typer GNSS-systemer.
TECU - Total Electron Content Unit
En enhet for plasma-innhold. Definert til å være 10^16 elektroner per kvadratmeter.
UTC - Coordinated Universal Time
Den primære globale standarden for tidsangivelse. For mindre presise bruksområder kan den sies å være lik GMT.
Ved vintertid i Norge, ligger UTC 1 time etter lokal tid. (kl 12 UTC = kl 13 norsk tid)
Ved sommertid i Norge, ligger UTC 2 time etter lokal tid. (kl 12 UTC = kl 14 norsk tid)
VTEC - Vertical Total Electron Content
Plasma-innholdet i ionosfæren, integrert over høyde. Det vil si at det er et mål på total mengde plasma i en vertikal kolonne med grunnsnitt på 1 kvadratmeter. Det er gitt i enheten TECU, som er definert til å være 10^16 elektroner per kvadratmeter.
til toppen

Ionosfæren er det ytterste laget av atmosfæren. Den starter i en høyde på 50-100 km, avhengig av solbelysning og noen andre faktorer, og strekker seg flere hundre kilometer opp fra dette. Ionosfæren skiller seg fra de andre atmosfærelagene ved at en stor prosentandel av gassen er ionisert. Ionisert gass kalles også plasma.

Bilde fra NASA
til toppen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - kriseinfo.no - om solstorm
Norsk Romsenter
En solstorm er en stor, dynamisk hendelse på sola, som sender store mengder stråling og/eller partikler ut i rommet. Enorme eksplosjoner på sola slynger store bobler av plasma ut i solvinden. Hvis disse treffer jorda, vil de vekselvirke med jordas magnetfelt og atmosfære, og føre til blant annet nordlys og forstyrrelser av satellitt-signaler.
På disse nettsidene overvåkes effektene man ser i det ytterste laget av atmosfæren (ionosfæren) som en konsekvens av hendelser på sola.

Bilde fra NASA
til toppen